ขอคั่นโครงการสมปองไว้ด้วยเอนทรี่อิ่มบุญนี้ค่ะ จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน
พอได้ลองเข้ามาทำแล้วพบว่ามีมูลนิธิเพื่อเพื่อน 4 ขา อยู่มากมายเลยล่ะ //ประทับใจ
เลยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆกัน ใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมแวะเวียนเข้าไป
เยี่ยมเยียนบ้างนะคะ^^

 

1. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมถ์ของหลวงตามหาบัวฯ)
Home for Handicapped Animals Foundation
http://www.home4animals.org

 

     "แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ท่านก็ไม่ให้ดูถูกเขา เวลานี้เขาเสวยกรรม อยู่ในวาระของกรรมของเขา
เวลาพ้นแล้ว... เขาสูงกว่าเราก็ได้..."

     "...ที่บ้านปากเกร็ด หมาตั้ง 300-400 ตัว เขาออกทางหนังสือพิมพ์ เราเห็นในหนังสือพิมพ์
ก็เลยตามไปดู ไปดู โอ้โห... มีแต่หมาพิการยั้วเยี้ยๆ ไปดูสภาพของมัน ถามความเป็นอยู่ของ
เจ้าของหมา ถามทุกสิ่ง ทุกอย่าง จนกระทั่งถึงค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าต่างๆเกี่ยวกับหมา ว่าเดือนหนึ่ง
หมดเท่าไหร่ เขาว่าธรรมดาแล้ว เดือนละแสน แต่นี่มันไม่มีเงินแสนซิ ที่จะเลี้ยงหมา บางวันเครียด
จนกระทั่งนอนไม่หลับ เป็นยังไงถึงเครียด โอ๊ยหมาก็ร้อง คนก็ทุกข์ หมาร้องหิวโหย ไม่มีอะไรจะกิน
เจ้าของก็ไม่มีอะไรจะกิน อาชีพเป็นเพียงครูเท่านั้น เมื่อเห็นหมาก็สงสาร เอามาเลี้ยง 
พอคนอื่นเขาเห็นว่าเลี้ยง เขาก็เอามาปล่อยทิ้งไว้หน้าบ้าน แล้วก็ต้องมาเลี้ยงมาเรื่อยๆ 
จนถึงป่านนี้นั่นแหละ บางวันเครียดจนนอนไม่หลับ...เราเลยให้เดือนละ 100,000 บาท 
นับจากวันนั้นถึงวันนี้หลายปีแล้วนะ...นอกจากนี้ยังซื้อที่ให้ 1 ไร่เลย แล้วสร้างตึกให้อีก 1 หลัง
...สบายทุกวันนี้ หมาปากเกร็ดสบาย"

     ความตอนหนึ่งจากหนังสือ "หยดน้ำบนใบบัว" ของพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 

2. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals
http://www.thaispca.org/

 

จากหลักความจริงที่ว่า "สัตว์แต่ละชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ต่างก็มีชีวิตเลือดเนื้อ
และมีความรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับมนุษย์" จึงไม่เป็นการสมควรที่มนุษย์ทุกหมู่เหล่า 
โดยเฉพาะคนไทยจะไปทำร้ายทารุณสัตว์

- สร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าชีวิตสัตว์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนและคนทั่วไปให้เกิดเมตตาต่อสัตว์ 
- ให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ 
- รณรงค์สอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และหาทางแก้อย่างสันติวิธี 
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาล
  และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างตามที่สมาคมฯ เห็นว่าจะสามารถ
  ปฏิบัติงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการหรือสงเคราะห์สัตว์ 
- ดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

3. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
Soi Dog Foundation

http://soidog-foundation.org/

 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลกำไร และได้รับการจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการลดจำนวนประชากร
สุนัขและแมวจรจัดบนเกาะ และช่วยพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้ให้ดีขึ้น

 

4. มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ (กาญจนบุรี)
Animal Welfare Foundation
http://www.awf-kanchanaburi.org

“ สวนสัตว์เลี้ยงกาญจนบุรี ” เป็นเสมือนที่พักพิงแหล่งสุดท้ายของสัตว์ 2 ประเภท
- ประเภทหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากกว่า 90% คือสัตว์จรจัด พิการ อดอยาก ถูกทำร้าย 
  หรือพลัดหลงจากเจ้าของ 

-อีกประเภทหนึ่งคือเจ้าของนำมามอบไว้ เพราะย้ายที่อยู่ไปอยู่ในที่ซึ่งไม่สามารถ
  นำสัตว์เหล่านี้ไปด้วยได้ เช่น ไปอยู่ที่ซึ่งจำกัดห้ามเลี้ยงสัตว์ หรือไปอยู่ต่างประเทศ 

- ประเภทแรกเมื่อเข้ามาอยู่ในสวนสัตว์เลี้ยงแห่งนี้จะมีสภาพน่าสงสาร ร่างกายทรุดโทรม 
หวาดหลัวและระแวง แต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ระยะหนึ่งจะปรับตัวได้และมีสภาพดีขึ้น
ทั้งร่างกายและจิตใจ ส่วนสัตว์ประเภทมีเจ้าของส่วนใหญ่ จะคิดถึงเจ้าของ ตรอมใจ 
ไม่ยอมกิน ไม่ยอมนอน จนอาจป่วยและตายได้ และเมื่อเจ้าของมาเยี่ยมก็จะดีใจมาก 
อาการดีขึ้น เมื่อเจ้าของกลับไปก็รอคอยว่าเมื่อไรเจ้าของจะมาเยี่ยมอีก 

 

5. สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย
Thai Animal Guardians Association
http://www.thaiaga.org

 

สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย)เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์
และสิ่งแวดล้อมของไทย ทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.3993/2546 และทะเบียนองค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเลขที่ 3/2545 มีนโยบาย
ในการเสริมสร้างเมตตาจิตและจริยธรรมอันดีแก่สังคมไทย ด้วยการพิทักษ์และคุ้มครอง
สวัสดิภาพสัตว์และเป็นหน่วยงานหลักที่ผนวกสัตว์ไว้เป็นองค์ประกอบที่มีชีวิต 
มีความสำคัญทั้งต่อธรรมชาตและสังคมมนุษย์แต่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคที่คนไม่กลัวบาปและศาสนาไม่สามารถกล่อมเกลาจิตใจคนได้เหมือนก่อน 
ความเอื้ออาทรต่อสัตว์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถหล่อหลอมจิตใจคนให้อ่อนโยน 
รู้สึกผิดชอบชั่วดี ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

 

ปล.ขอบคุณ lolly456 สำหรับเนื้อหามูลนิธิที่รวบรวมไว้ค่ะ

 

หากมองผิวเผินคงรู้สึกดีที่มีมูลนิธิช่วยเหลือน้องหมามากมาย พวกเค้าจะได้ไม่ลำบากมาก

แต่คิดอีกแง่ มูลนิธิพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเจ้าของซื้อสุนัขมาแล้วไม่นำมาทิ้งขว้าง

ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องมีคนเสียสละออกมาแก้ไข

ใช่ค่ะ...มูลนิธิพวกนี้คือผู้เสียสละ จากการที่เข้าไปเยี่ยมป้าสำรวย(สถานสงเคราะห์สัตว์)

จ.นครนายกมา ทำให้รู้สึกว่า ถึงป้าจะเป็นผู้เสียสละ ทั้งทรัพย์ แรงกาย แรงใจ

แต่ป้าก็รักในสิ่งที่ป้าทำเหลือเกิน แต่! พอคนรู้ว่าป้าเลี้ยงสุนัขจรจัด

กลับยิ่งนำมาทิ้งเพื่อเพิ่มภาระให้กับป้า ทำไม? แค่ชีวิตเพื่อน4ขาที่ซื้อมา ทำไมดูแลไม่ได้?

ในเมื่อตัดสินใจรับเขาเข้ามาในชีวิตแล้วก็น่าจะอยู่ร่วมกันไปจนถึงที่สุด....

 

Comment

Comment:

Tweet